Groot Priory van België
Dynastieke Orde van Saint Stanislas

De Groot Priory van Belgie werd gesticht  door Groot Meester Z.H. Prins Juliusz Nowina-Sokolniki en Lord William John Doughan op 16.12.2000 de investituur was op 16.12.2000; 14.12.2001; 14.12.2002 in Oosterwijk-Westerlo en op 13.12.2003 in Esbeek. De Grand Prior van Belgie was tot 2004 sir William Doughan , waarna een overgangsambt waargenomen werd door Dhr. Willy Doms.
H.H. Jerzy erfkroonprins van Polen Leszynski, verblijvend in Brussel en USA Hollywood, heeft het ambt van Groot Prior van Belgie waargenomen tot 2009.

Tijdens de investituur van november 2009 in de Kononinklijke Militaire Academie Brussel, werd het ambt en vertrouwen van Groot Prior Van Belgie doorgegeven aan de huidige Groot Prior H.E. Oya Woji Christ Olyslaegers. Tijdens haar ambtsperiode verkreeg de Groot Priory van Belgie het recht autonoom te handelen binnen de orde.

De Groot Prior van Belgie is tevens de First Lady van de Orde, Grand Counseler en  zetelt in de Grote raad en is ambassadeur van de Dynastieke Orde van Saint Stanislas voor Europa.

Sinds de  Constitutie van 2012-2013 worden de eretekens alleen verleend door de Grand Master en onder zijn goedkeuring en voor Belgie door de Groot Prior.
Bij de riddering verkrijgt iedere Dame en Ridder een wettelijk geregistreerde bul of diploma van de Dynastieke Orde van Sint Stanislas. Dames en Ridders postulanten kunnen alleen voorgedragen worden in de Grand Priory van Belgie, door leden van de St.Stanislas orde die dan ook de verantwoordelijkheid dragen voor de aangebrachte postulant.
Het is de Groot Prior van Belgie en de Groot Meester die hun goedkeuring geven tot toetreding in de D.O. ST.ST.

Officiële wapen van Groot Priory van Belgie

* opent in pdf-bestand