Dynastic Order of Saint Stanislas
Groot Priorij van België

De Orde van St. Stanislas is een dynastieke historische geregistreerde orde, die op 7 mei 1765 werd gesticht  door de laatste Koning van Polen, Koning Stanislas II August Poniatowski.

In dankbaarheid voor het geloofsgetuigenis van zijn verre oom bisschop Stanislas, geboren in 1030, bischop gewijd in Krakow in 1072, gestorven op 02.04.1079.
De bisschop verweet Koning Boleslaw II de Stoute zijn wangedrag en excommuniceerde hem. De bisschop werd vermoord en verminkt door zijn broer, de toenmalige koning van Polen.
Hij werd als martelaar erkend en heilig verklaard in 1253.

De Orde werd verboden door Rusland in 1930 (Polen werd geannexeerd aan Rusland) en heropgericht op 19.06.1979 door Juliusz Nowina-Sokolniki, president van de Poolse regering in Ballingschap.
Deze overleed in 2009. Van 1979 tot 2004 werden meer dan 1500 leden gemaakt over 30 landen, vooral in Polen, Rusland, USA, Ukraine, U.K., Canada, Nederland, Duitsland, Spanje, Grand Canaria, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en België.

Tijdens de overgangs ambtsperiode was Sir Wilk, (Zweden) Grootmeester van de O.ST.ST.
In 2012 kennen we de vorming van de Nieuwe constitutie, die nodig was vermits tot dan het ambt van Groot Meester alleen via erfrecht kon doorgegeven worden.
G.M. Juliusz  Sokolniki had geen rechtstreekse afstammelingen. Op de internationale conferentie in Gieszno, werd de toenmalig Groot Prior van Polen, Dr.Marian Kroll (Polen) tot Grand Master van de Dynastieke Orde van St.Stanislas, gekozen, tot op heden.

Humanitair in verschillende landen en continenten

Vandaag is de Orde van St. Stanislas zeer actief in humanitair werk in verschillende landen en continenten. Dit om hulp te geven waar het nodig is, en te waken over de traditionele waarden zoals eer, respect, tolerantie, en de strijd tegen discriminatie.
De inzet van onze Dames en Ridders wordt tweemaal beloond: door de voldoening van het verrichten van onbaatzuchtig werk met een aangename internationale groep mensen, als onderdeel van een Orde van Ridderlijkheid, wereldwijde aanwezigheid, die prestige en een goede reputatie geniet. De vergaderingen van de Ridders en Dames van de Orde en gerelateerde Ordes zijn een verrijkende ervaring in een open hart en hand ontmoeten world wide.


Wij heten u graag welkom in onze werkingen.