Our mission worldwide

Wij helpen kinderen in nood, kansarmen, zieken,  in eigen land of op de vlucht. We bieden hen onmisbare materiële en niet-materiële hulp. In Belgie zowel als buitenland.

Wij gaan ter plaatse en werken samen met plaatselijke projecten of reeds aanwezige instantie's . Indien mogelijk of nodig richten wij zelf projecten op om de nodige hulp te bieden.
Wij ijveren voor gezondheid , psychisch en fysiek.

INTERNATIONAAL

  • Hulp in crisis situatie's , bij repatrieren , voedseltekorten
  • Hulp aan jongeren in opbouw en kinderen in nood
  • Materiele hulp voor hospitalen in opbouw of veldhospitalen
  • Hulp aan kansarmen , mindervaliden

IN BELGIE

  • Directe hulp aan psychisch lijdenden via therapeutische mogelijkheden
  • Verantwoordelijkheid van de prenatale retour van Dr.Karel Ringoet.
  • Hulp en projecten voor langdurig lijdenden
  • Opleiding voor zorg-begeleiders, vrijwilligers
  • Studie dagen