Our mental and spiritual power

KERNSPREUK VAN DE ORDE

"Praemiando excitat"

De geest van de Orde is een geest van dienstbaarheid en aandacht voor minderen en kansarmen in de samenleving.

De erecode bij de instelling was:

  • De ridders moesten de koning trouw zweren
  • De ridders moesten de armen en verdrukten steunen
  • De ridders moesten een bepaalde geldelijke bijdrage leveren aan het hospitaal, de kerk en de koning.
  • De ridders mochten enkel met toestemming van de koning toetreden tot een andere Orde

In de groot Priory van Belgie wordt de belofte afgenomen de 13 erecode regels te eerbiedigen en na te leven. Bij de investituur wordt een bedrag betaald voor de installatiekosten en een fee voor de projecten van de Groot Priory. Er wordt ook een jaarlijks steungeld gevraagd.

Wat het toetreden of reeds lid zijn betreft van andere Ordes, zal de Groot Prior, beslissen of de erecode, spirituele en humane doelstelling van de desbetreffende Ordes aansluiting heeft met de Groot Priory van Belgie en zodoende beslissen. Bij wangedrag of schending van de Erecode, zal  de Groot Meester in samenspraak met de Hoge raad en de Groot Prior een wettelijke verbreking gebeuren van het recht op ridderschap in de Dynastieke Orde van Sint Stanislas.

Binnen de Groot Priory van Belgie onderhoudt men zich  onderling met open vriendschap en hartelijkheid. De leden zijn zorgzaam, behulpzaam en hartelijk attent voor elkaar, met respect voor de privacy van het individu.